MVDR Měšťan Miroslav

Výkony preventivní výkony ( kastrace )
ambulance a chirurgie malých zvířat
čipování zvířat
tetování
vakcinace
  RTG
  biochemická vyšetření
  mikroskopická vyšetření


   
návštěvy u chovatelů dle dohody